Dagens Fria Ord med det dragna kortet i slutet av texten :

I luften ligger en ny renhet som växer sig fram starkare och starkare ty vi är många som agerar för kärleken och det genuina. Det kaos som många individer idag bevittnar är endast ett steg som är nödvändigt innan det nya bryter fram helt. Det finns ett par svåra passager kvar men det som nu växer fram är en helt annan form av liv. Ett annorlunda sätt i det vi skapar för oss människor. Och hur vi än önskar att någon annan kunde eller ville fixa vårt liv åt oss behöver vi alla möta oss själva för att kunna växa i vår egen jag identitet. Med det menar jag att allt som vi möter i livet som gör ont också är det vi egentligen ska vara mest tacksamma för. Det är exakt det som leder oss mot den förändring som befriar. Vi lär känna vårt inre och där finns all kraft som är nödvändig för att leva i fas med livet och den vi är.

Det handlar väldigt mycket om vår egen jag identitet, att finna en trygghet inom oss mer än att försöka prestera fram den eller få den genom andras bekräftelse.

För att utvecklas behöver vi känna vårt innersta väsen.  Om vi i våra liv försöker vara duktiga, lägger ner energi för att ordna åt andra, har åsikter åt andra eller ständigt ber andra att bestämma och välja åt oss så finns risken att vi hamnar under det som kallas medberoende. Det tar energi och för oss bort från den vi är och vårt eget kall i livet. När vi möter kaos så finns det alltid ett budskap åt oss i vårt eget kaos.

Kaoset är olika lärdomar. Lärdomarna vi möter ska få oss att hamna i det som kallas totalitet. Själslig, fysisk, psykisk, andlig och mental balans. När så uppstår befinner vi oss i en totalitet som är synkroniserad och vi är i en harmoni som ingenting och ingen kan förändra. Det är då vi möter allt med kärlek och även om en person säger sig hata oss förblir vi i kärleken. Om andras ord och agerande sätter oss ur balans och vi vill ”ge igen” eller attackera tillbaka betyder det endast att vi ger bort vår egen kraft och identitet. Kärleksfullt mötande värderar inte utan är endast kärlek.

Mina läromästare är alla människor och även livet som jag mött och möter.

Just nu upplever jag att majoriteten lever under stress, press, rädsla och kaos.

Bortom kärleken jagar majoriteten lösningar och fokus ligger mycket mer på det som är kaotiskt än det goda som ska växa fram.

När så gott som varje handling utgår från känslor som frustration, rädsla och maktlöshet är det som att ge bort kraften och att sakta förlora den energi som ska ge liv. Om varje handling istället utgår från känslor som behaglighet, kärlek och kraft blir konsekvensen oftast det som ger energi och livet tar form på ett helt annat sätt.

Exakt det jag skriver om ovan kallas ”Law of attraction”. Känslan bortom förnuftet är det som attraherar det vi får till oss.

För att kunna utgå från känslor som ger mer balans behöver vi först medvetet känna in vår egen balans, oavsett det yttre. Steg för steg lära oss om oss själva. Livet är alltid med oss och ger oss det vi behöver för att komma vidare i vår egen utveckling. Ofta genom att låta oss möta det som vi anser är svårt, jobbigt eller frustrerande. Däri ligger det dolda, det som blockerar och behöver frigöras.

Just nu visar livet, jorden, världen och befolkningen all den obalans som existerar, det är ett symptom på något som döljer det dolda. Det dolda är kärleken, individen med ett tydligt jag för att kunna möta ett tydligt du.  

Nu är hela världen med och skakar om oss alla. Tiden är inne för det nya kärleksfulla att ta fast form och manifesteras oavsett vi vill eller inte.

Många famlar i mörkret och behöver spegla sig själv med omvärlden, det är så vi alla är med och utvecklar livet, oss själva och våra medresenärer.

Vet du vilken lärdom du möter just nu och vad du ska utveckla?

Vilken lärdom är du för mänskligheten, har du någonsin funderat på det?

Lev och var kärlek – Kram/Anya

Jag drar ett kort till oss alla:

Kortlek GAIA Orakelkort av Toni Carmine Salerno
Om Författaren

Tjänster: Jag är en kanal för högre medvetenhet och kärlekens ådra leder mig. Intuitiva, ärliga och raka samtal är min styrka. Jag kanaliserar och ser vilken lärdom som pågår i ditt liv just nu och vilken del du skall utveckla för att komma vidare psykiskt, fysiskt och andligt. Mina guider talar tydligt och ”Jag bara vet”, känner in via dig. Jag lägger även årsstjärnor och då framförallt med lärdomarna du har framför dig. SMS-avisering: Vill du få ett sms nästa gång jag loggar in på linjen. Skicka ett sms till 71440 skriv anya som meddelande. Verktyg: Jag använder mig av ängla- och orakel-kort, kanalisering och healing. Presentation: Jag älskar livet och att leva i det som kallas totalitet och tillit. Människor, beteenden och känslomässiga processer ligger mig varmt om hjärtat. Tydligheten i ett jag för att kunna möta ett du, kommunikation, medling och att synliggöra olikheter driver mig framåt. Jag är en så kallad pionjär, eldsjäl och lyssnar alltid inåt, det vill säga lever som jag lär. Som liten trodde jag att alla känner och vet, precis som jag vet och känner, med det sagt är jag självlärd, trygg i min egen identitet och en sann givare. Jag tror på det villkorslösa, det högsta goda, ärlighet, kärlek och det egna ansvaret. Jag söker sällan yttre bekräftelse utan har min egen tillit vilket gör att jag inte känner något behov av att bevisa min ”duktighet”. Prova mig, känn efter. Endast du vet för dig, liksom jag vet för mig. Certifierade utbildningar/Diplomerade: Kanalisering med Birkan Tore Kreativ visualisering med Carita Stenbäck Medium utbildning med Vendela Cederholm och Lottie Wahlin. Egna studier: Förmågan ”att veta” har jag alltid haft och de kurser och utbildningar jag gått har mest varit en bekräftelse för mig. Jag lever med livet mer än emot och jag anses ofta annorlunda. Jag kan endast vara jag annars knyter det sig inom mig och jag avskyr så kallade fasader. Min inre intuition är min tillit och den talar alltid till mig via känslor, bilder och ord. Jag skulle påstå att lyhördheten, ärligheten och förmågan att känna in på subtil nivå är mina styrkor. Jag hör det som inte sägs och ser det som är osynligt, sägs det. Med det sagt säger jag kanske inte alltid det du vill höra utan det jag fångar upp. Min roll är att synliggöra och spegla dig så att du ser dig själv och din egen situation på ett klarare sätt, jag låter dig vara i fokus. Övriga utbildningar: Friskvårdsterapeut Non Violent Communication Intensiv Medling Studio3 – Lågaffektivt bemötande Projektledarutbilding (ur kaos skapa ordning) Psykologi Cert, ICF Coach Positiv ledarskapsutveckling Coachande ledarskap Skratt Yoga Energymagnetmassage Healing 3 bra egensaker: Närvarande Genuin Lyhörd

Blogginlägg