Inre Visdomars GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
finns till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR syftar till att stärka den enskildes integritet och vi är skyldiga att 
informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vår samarbetspartner Viatel Sweden Aktiebolag 556601-6571 äger tjänsten för telefoni- 
och betalning som Inre Visdomar AB orgnr 559257-2720 har till sitt förfogande. 
Det är Viatel som lagrar de sparade personuppgifterna.

Era personuppgifter, till ex namn, adress, e-post, telefonnummer 
lagras på ett tryggt och säkert sätt i Viatels system. 
Vi resp Viatel gör inte dina uppgifter tillgängliga för tredje part.