Om Inre Visdomar

Inre visdomar startades upp hösten 2020  av Pierre Hesselbrandt , Anna Strandlind och Fredrik Strandlind Kopp.

Pierre känner ni säkert igen bla från TV´s Det okända (2011-2018) och tidningen Nära där Anna Strandlind även arbetar sedan 2018.

Men faktum är att Anna träffade Pierre redan 2014 på tidningen Näras andliga kryssning där han hade flertalet föreläsningar och frågestunder. De samtalade lite kring medial och andligtoch hade sporadisk kontakt under åren. Men allteftersom kände de att de hade lika värderingar och tankesätt samt hade gått igenom mkt i livet. Deras röda tråd är ju då medialitetoch att de båda brinner för att hjälpa såväl människor som djur. Där växte det fram ett tänk om ett fint komplement och kanske ett samarbete i framtiden inom denna genre,

Och en bit in på 2020 så kom det till Pierre i meditation att han skulle ha ett ytterligare samarbete med en person. Då fick han upp ett ansikte på Anna. Så Pierre frågade Anna om ett samarbete men hon tackade nej just då. Men andevärlden ville såklart annat och de föll sig till slut så att Anna tackade ja till ett samarbete då andevärlden hade “sagt” sitt och visat vägen än tydligare.

De kommer ha ett samarbete inom Inre Visdomar som först och främst är en telelinje för intuitiv och medial vägledning samt även coaching på olika sätt. Men Inre Visdomar kommer sedemera i framtiden även att innefatta egendesignadesmycken, vissa kläder, olika events, filmproduktioner samt viss välgörenhet.

Fredrik är också med i teamet och har tekniskt ansvar för bla hemsida och kringliggande ämnen.

Inre Visdomars vägledare har handplockats av Pierre och Anna. Dessa vägledare har fått göra olika arbetstester, som de har godkänts i.

Pierre och Anna kommer också att arbeta på linjen då och då vänligen se mer under menyn – Vägledare